AP&T

Om AP&T

AP&T, med huvudkontor i Ulricehamn, utvecklar och tillverkar kompletta produktionssystem, pressar och verktyg till företag som producerar formpressade plåtdetaljer. Exempel på viktiga kundgrupper är fordonsindustrin och tillverkare av värmeväxlare. AP&T tar totalansvar med konceptet One Responsible Partner®. Plåtproducerande industriföretag runt om i världen kan köpa allt från AP&T som också tar ansvar för att kunderna får en komplett, säker och trygg produktionslösning. Efter samma filosofi har Datarewind och AP&T sedan några år ett etablerat samarbete runt AP&T:s behov av att ta hand om stora mängder kritiska data och med säkra backuprutiner göra den lätt tillgänglig om olyckan skulle vara framme. Datarewind är med andra ord också en ansvarig partner som med totalansvar levererar en komplett och mycket trygg backupfunktion som tjänst.

AP&T:s företagshistoria går tillbaks till tidigt 1960-tal då företagen Lagan Press (hydrauliska pressar) och VIBAB (verktygsmakeri) startades. Med ett tredje företag, Tranemo Hydraulmaskiner, som etablerades på 70-talet lades grunden till dagens AP&T. De tre företagen gick nämligen samman i slutet av 80-talet för att bilda ett komplett företag, AP&T, med resurser att satsa på exportmarknaden. Sedan dess har utvecklingen varit snabb. På 90-talet tredubblades omsättningen och egna sälj- och servicebolag startades i Tyskland, USA och Danmark följt av bolag i Storbritannien, Japan, Polen och Kina på 2000-talet. Idag har AP&T drygt 450 anställda och tillverkande anläggningar finns i Sverige samt i Italien.

”Det är tryggt att ha en partner som tar totalansvar för allt som rör vår backup”

AP&Ts samarbete med Datarewind

AP&T ligger långt fram inom många områden och ett bra exempel är fordonsindustrin. AP&T är världsledande när det gäller produktionslösningar för formning av lättviktsmaterial, som presshärdning av fordonsdetaljer i höghållfast stål. AP&T driver också utvecklingen av nya formningsmetoder för till exempel aluminium och kompositer. Ambitionen att ligga långt fram tekniskt gäller även de lösningar företaget behöver för att säkra ständigt växande datamängder från olika verksamhetskritiska affärs- och administrativa system. AP&T har i flera år haft Datarewind som partner för att man alltid ska vara trygga i att ha den mest optimala backuplösningen. På IT-avdelningen arbetar tre personer med olika ansvarsområden och IT-chef är Claudio Vargas.

– För oss betyder samarbetet att vi inte behöver fundera på vilka mjuk- och hårdvaror Datarewind använder för att ge oss en säker backupplösning som alltid matchar kraven i vår verksamhet. I den täta dialog vi har diskuterar vi istället funktion och behov och sedan vet vi att vi får rätt lösning. Lösningen manageras helt och hållet av Datarewind och för oss är det viktigt att vi har en totalansvarig backuppartner. Vi måste koncentrera oss på andra IT-frågor och har inte heller möjlighet att bevaka teknikutvecklingen inom backupområdet. Den spetskompetensen har Datarewind, säger Claudio.

Dynamisk backuplösning som växer globalt

Datarewinds affärsidé är att kunderna ska slippa lägga tid på serverval, konfigurering av servrar, mjukvaror och schemaläggning av backuper. Efter installation och konfiguration sköts allt automatiskt under övervakning av Datarewind. Lösningen levereras som tjänst – med backup lokalt och i molnet – och det är ett all inclusive koncept där inget saknas. Prissättningen är enkel och tydlig med ett fast månadspris.

– Våra kunder ska inte behöva oroa sig för övervakningsrutiner och kopieringar, om hårdvaran är anpassad till det aktuella behovet eller hur en backuplösning ska göras framtidstrygg och anpassas till tillväxt och förändringar i en verksamhet. Vi sköter allt det och kunderna kan istället koncentrera sig på andra frågor. Så arbetar vi för AP&T och det är en spännande utmaning att ha ett så brett ansvar och få hjälpa till att både vidareutveckla och bygga upp backuprutiner även hos AP&T:s olika kontor runt om i världen, säger Lars Sundvall på Datarewind.

I en expansiv verksamhet kan en backuplösning inte vara statiskt utan måste i hög grad vara dynamisk för att svara upp mot de aktuella kraven på hur verksamhetskritiska data ska sparas. Så är det också hos AP&T. Sedan samarbetet med Datarewind startade har backupsystem och programvaror uppgraderats och bytts ut, funktioner och rutiner har utvecklats och nya projekt tillkommit.

Ett exempel på prioriterat projekt är att Datarewind hjälper oss att skapa en lösning för långtidsarkivering av information som klassificerats som känslig och viktig. Datarewind har också haft ansvar för att flera av våra kontor runt om i världen idag har bra backuprutiner, och snart är det dags för kontoret i USA. För oss har det ett mycket stort värde att Datarewind arbetar proaktivt, föreslår idéer till vidareutveckling och verkligen tar ansvar för att omsätta idéerna till bra lösningar. Vi behöver aldrig tänka på hur man löser det tekniskt eller hur de lokala servrar man ställer hos oss ska integreras med vår infrastruktur. Det fungerar bara utan att vi behöver grubbla över hur det fungerar, avslutar Claudio Vargas.

AP&T banner

-

Kontakta oss så berättar vi mer!