Eltjänst Ängelholm & Bjäre AB

Om Eltjänst Ängelholm & Bjäre AB

I början av september 2022 brann Eltjänst huvudkontor i Ängelholm ner till grunden. Bland ruinerna låg också resterna av företagets serverrum. En totalbrand där servrar med all affärsinformation blir till aska är ett mardrömsscenario för alla företag. Men det behöver inte bli en mardröm. Inte om företaget har bra säkerhetsrutiner och en backuppartner som har totalansvar för allt. Från konfigurering av backuper till övervakning och uppgradering av mjukvaror och maskiner. En sådan partner hade Eltjänst i Datarewind och samarbetet startade många år innan branden inträffade. Trots totalbranden var Eltjänst IT-beroende verksamhet i gång igen bara ett par dagar senare. Störningen blev minimal och ingen information gick förlorad.

År 2000 bildades familjeföretaget Eltjänst Ängelholm & Bjäre AB. Vid starten hade företaget ett 10-tal medarbetare som utförde traditionella elinstallationer utgående från kontoren i Ängelholm och Bjäre. Snart 23 år senare är Eltjänst fortfarande ett familjeföretag med en ny generation Akerö som ingår i ledningen, men mycket annat har förändrats. Företaget har vuxit geografiskt genom att förvärva kontor i Örkelljunga och Laholm och har nu drygt 40 medarbetare fördelat på fyra orter. Eltjänst är nu en del av i Elkedjan som ägs av cirka 190 elinstallatörsföretag på 130 orter i Sverige.

De tjänster företaget erbjuder har också breddats kraftigt. Privatkunder, små och stora företagskunder, fastighetsbolag, byggföretag och kommuner kan få hjälp med i princip allt inom el. Från vardagliga elinstallationer till lösningar för smarta hem och energibesparingar till större totalentreprenader. I takt med att företaget utvecklats har verksamheten blivit IT-intensiv. Många av rutinerna kräver ett stabilt IT-stöd. Affärssystem med fakturering, tidrapportering, körjournaler och dokumentation för service- och entreprenadarbeten är några exempel.

”Allt försvann i branden och idag är vi väldigt tacksamma för att vi valde Datarewind som backuppartner”

Krav på bättre informationssäkerhet både från sig själva och revisorer

Man kan undra vad som händer i ett IT-beroende företag vid en brand där allt brinner ner till grunden? Det var vad som hände en natt i början av september 2022. Eltjänst huvudkontor i Ängelholm totalförstördes och en del av ruinerna var resterna av företagets serverrum. Det som kunde ha blivit en företagskatastrof med stora svårigheter att starta upp igen, blev aldrig en katastrof.

Verksamheten var igång igen efter ett par dygn, tack vare ett riskbedömningsbeslut som togs under 2016. Detta är en lärorik historia om betydelsen av kloka beslut och en bra strategi för backuprutiner!

Vi går tillbaka till året 2016 och frågar Emely Akerö vad det var man gjorde. Emely koordinerar bland annat IT-, arbetsmiljö- och kvalitetsfrågor.

”Det var flera olika faktorer som gjorde att vi beslutade oss för att prioritera säkerhetsrutinerna. I takt med att våra IT-system blev mer avancerade och vi blev mer beroende av IT ökade kraven på bättre informationssäkerhet från revisorerna. Vi var tvungna att efterleva de nya krav som ställdes, och givetvis ville vi också skydda vår affärsinformation mot olika hot. Vid den här tiden hade vi en egenkonstruerad säkerhetslösning vi inte kände oss trygga med och därför påbörjade vi en process med att hitta en extern partner som kunde uppfylla de krav vi ställde”.

Kravet var att partnern kunde erbjuda en lösning som låg i ”framkant”. Niklas Akerö har en roll som IT-advisor och stöttar Emely i IT-frågor. Han utvecklar några av de krav som ställdes på lösningen.

”Dels skulle all data sparas lokalt hos oss så att vi snabbt kunde få tillbaka informationen om något skulle hända, dels ville vi skydda oss emot alla tänkbara katastrofer genom att ha ytterligare en säkerhetskopia i säkert förvar. Vi ställde höga krav på lösningen. Den skulle vara robust och prisvärd, men kravbilden på partnern var också tuff. Vi ville bygga upp ett samarbete där vår partner skötte allt. Från konfigurering av backuper till övervakning och uppgradering av mjukvaror och maskiner. Vi ville också att partnern skulle ta ansvar för en dynamisk lösning som över tiden anpassas till de aktuella kraven i vår verksamhet”.

”Tanken på en brand fanns, men risken för att den skulle inträffa såg vi som låg”

Eltjänst valde under 2016 att inleda ett samarbete med Datarewind. Emely Akerö berättar att i de hot man såg framför sig bedömdes sannolikheten för en totalbrand som låg.

”Vi tänkte nog mest på att ha en bra säkerhet om någon internt skulle göra ett misstag eller kanske råka radera information. Det hade hänt tidigare och det kändes tryggt att Datarewind kunde läsa tillbaka all information om det skulle hända igen. Branden nu i september har förändrat vår syn på vad vi måste skydda oss emot. Tanken på en brand fanns, men risken för att den skulle inträffa såg vi som låg. Idag kan vi vara väldigt tacksamma för de beslut vi tog för några år sedan, och för valet av backuppartner”.

Eltjänst kontorsbyggnad med bland annat serverrum brinner ner natten mot lördagen den 3 september. Förödelsen är total, men trots omfattningen blev det ingen handlingsförlamning. Alla agerade snabbt, även Datarewind.

Det satt liksom i ryggmärgen hur vi skulle agera. Vi visste ju att all vår information och alla system var i tryggt förvar hos Datarewind. Sedan var det viktigt att vår partner snabbt kom på fötter och det gjorde dom verkligen. De visade ett fantastiskt engagemang för vår situation och under helgen hjälpte de också till med en bra serverlösning. Vi själva kunde koncentrera oss på att få till en fungerande arbetsmiljö, och på tisdagen var vi igång igen”, berättar Niklas.

En förändrad hotbild som är ännu värre än bränder

Lars Sundvall ser Eltjänst som något av ett föredöme för hur ett företag ska tänka när det gäller informationssäkerhet. Det finns en medvetenhet och förståelse för vad som kan hända och vad som måste göras för att säkerställa information.

Lars menar samtidigt att många företag bör se över sina backupstrategier eftersom hotbilden idag omfattar hot som kan vara ännu allvarligare än bränder.

En brand som den hos Eltjänst är givetvis något dramatiskt, men erfarenheten är ändå att det inte är något som behöver störa en verksamhet under särskilt lång tid. Under förutsättning givetvis att man har rätt backuplösning. Ett större hot idag är de växande problemen med hackers och organisationer som utpressar företag efter att ha tagit sig in och tagit över IT-system. Det finns många färska exempel på det, och hur man samtidigt har förstört backuper. När det händer är det ett riktigt katastrofscenario som breder ut sig. Det kan ta månader att få igång en verksamhet igen och då handlar det om enorma kostnader. Vi har en lösning som förhindrar intrång i våra backuplösningar. Det skyddet har även Eltjänst och det gör att man ligger långt fram inom området informationssäkerhet”, avslutar Lars Sundvall.

Eltjänst

-

Kontakta oss så berättar vi mer!